TECHNOLOGIE ROZPADU

Základem naší produkce jsou dva typy samovolně rozložitelných materiálů.  

DEGRALEN®

DEGRALEN  je speciální plast na bázi polyethylenu, který pomocí technologie TDPA™ získává jedinečnou vlastnost - samovolnou odbouratelnost na zcela přírodní prvky - CO2, vodu a biomasu. 

Laicky řečeno, trvanlivost tašky z tohoto materiálu může být po dobu několika let, pokud je dobře skladována.  Změny vlastností se začnou projevovat až přibližně po 2 letech používání.  Do té doby je použití bez omezení.

ECOMATER®

ECOMATER je biologicky odbouratelný kompostovatelný polymer na bázi kukuřičného škrobu, bez jakýchkoli ropných příměsí.

Pokud hledáte prémiový vzhled a spolehlivé vlastnosti, spojené s přírodním rozpadem, vyberte si tašky z ECOMATER.   Taška vypadá skvěle, zůstává pevná a beze změny řadu let.  Ovšem pokud se dostane do přírodního prostředí, její rozklad proběhne velmi rychle. 

DEGRALEN®

Degralenové tašky jsou biologicky odbouratelným produktem, jehož základem je technologie TDPA. Základní vlastností biologicky odbouratelného produktu je to, že po nastavené době dojde v přírodním prostředí k jeho samovolnému rozkladu a jeho výsledkem jsou výhradně přírodní látky. Po dokončení odbourávacího procesu zůstane voda, CO2 a biomasa. Biologicky odbouratelná taška postavená na technologii TDPA používá stejný postup výroby a tisku jako konvenční taška, její cena je tedy podobná.

Navíc má s ní shodné fyzikální vlastnosti a je od ní při běžném použití de fakto nerozeznatelná. Před spuštěním odbourávacího procesu mohou být navíc tašky používány opakovaně, bez jakékoli změny jejich vlastností. Taška může být kdykoli během svého užitného cyklu použita k běžné recyklaci plastů s tím, že výsledný recyklát poté ztrácí svojí samoodbourávací schopnost.

Životnost odbouratelné plastové tašky s použitím technologie TDPA je nastavena na několik let.

 

Certifikace MŽP pro Degralen

Jako první v České republice jsme byli certifikováni v programu enviromentálního značení Ministerstva životního prostředí a byli jsme zařazeni do databáze ověřených vlastních enviromentálních tvrzení vedenou CENIA, českou informační agenturou životního prostředí ( www.cenia.cz ).

Ministerstvo životního prostředí ČR potvrzuje, že výrobek \"degralenové tašky\" splňuje požadavky mezinárovní normy ISO 14021 pro Enviromentální značky a zároveň i požadavky Pravidel Ministerstva životního prostředí k realizaci Národního programu enviromentálního značení.

LABORATORNÍ TESTY

Materiál DEGRALEN byl podroben řadě laboratorních testů.  Například společností EPI, která je vlastníkem technologie TDPA (totally degradable plastic additives – zcela odbouratelná plastická aditiva) dokázala, že materiál, ze kterého jsou tašky vyrobeny, se začne rozpadat při mechanickém působení, působení UV záření nebo teploty nad 35°C. Proces rozkladu se dělí do dvou fází. První fáze nastartuje rozpad tašky na drobné části. Ve druhé fázi se tyto drobné části, s pomocí mikroorganismů, přemění na biomasu, oxid uhličitý a vodu. Laboratorní tým v čele s profesorem Chiellinim z univerzity v Pise, který je kapacitou v tomto oboru, dokázal 100% biologickou rozložitelnost.

KOMPOSTOVATELNÝ

ECOMATER®

ECOMATER je biologicky odbouratelný kompostovatelný polymer na bázi kukuřičného škrobu ( 40-50% obsahu \"polylactose\"), který neobsahuje žádné ropné příměsi.  Tento materiál zůstává pevný a je možné ho používat beze změny vlastností řadu let.  Ale jen do té doby, než je vhozen do kompostu nebo do zemské půdy, kde potom jeho rozklad (kompostovatelnost) proběhne do 90 dnů.  

Splňuje evropskou normu EN 13432.  Jsme oprávněni na výrobky z ECOMATER použít označení EU pro kompostovatelnost \" OK Compostable \".

POSTUP VÝROBY

Základním materiálem pro výrobu ekologických biologicky odbouratelných tašek jsou stejně jako u klasických plastových tašek  polyethylenové granule. Ty procházejí ve výrobě dlouhými a komplikovanými procedurami před tím, než se z nich stane klientem požadovaný produkt: tašky nejrůznějších tvarů, rozměrů a barev.

Vše začíná lisováním polyethylenu do podoby takzvaných rukávů a fólií. Po dokončení všech procesů výroby fólií se postupuje k tiskové technologii „flexotisk“. Nakonec jde finální produkt do oddělení tepelného svařování a vysekávání. Během celého procesu vzniká polyethylenový odpad, který odchází zpět, je recyklován a znovu použit pro lisování základních fólií.

Biologicky odbouratelné materiály pak vznikají přidáváním speciálních aditiv do polyethylenového granulátu.